Men's Health Magazine -Art Strieber

GQ Magazine - Peter Yang

Men's Health Magazine - Emily Shur

GQ Magazine - Art Streiber

Popular Mechanics - Emily Shur

Men's Health Magazine - Peter Hapak

More Magazine - Zack Scott

Men's Health Magazine - Gregg Segal

GQ Magazine - Zack Scott

GQ Magazine - Art Streiber

Golf Digest - Zack Scott

Brides Magazine - Diana Koenigsberg